Om Elcenter

Företaget

Elcenter i Söderköping AB, elinstallationsföretaget med personligt kvalitetsansvar, startades 1989 av Carsten Carlsson och Krister Hagström.

Företaget är ett Trippel-A företag, dvs företaget har högsta kreditvärdighet. Årsomsättningen för verksamheten 2019-2020 var 22 miljoner kronor.

Den egna fastigheten uppbyggd 1992, rymmer kontor, personalutrymmen, verkstad och garagebyggnader.

Företagsledningen och montörernas genomsnittliga antal år i yrket är ca 27 år.

Elcenter utför installationer, reparationer och servicearbeten inom elbranschen. Detta innefattar även arbeten av tele, data och industri. Vi utför ljusberäkningar och ljussättningar för olika typer av lokaler och utomhusmiljöer och hjälper våra kunder med idéer och förslag vid ny eller ombyggnationer. Genom nätverk med andra företag har vi tillgång till högspänningskompetens och CAD-utförda ritningar.

Kurser internt och externt kompletterar utbildningen för de anställda och företagsledningen.

Affärsidé

Att genom yrkeserfarenhet och personligt kvalitetstänkande utföra alla arbeten på ett så ansvarsfullt sätt att beställaren både under och efter färdigställt arbete känner sig nöjd arbetsmässigt och ekonomiskt. Vår affärsidé skall förverkligas genom att vinster investeras för att:

 • Få ett ekonomiskt starkt företag som även vid en lågkonjuktur i möjligaste mån kunna behålla storleken på företaget.
 • Höja kompetensen hos personal och företagsledning.
 • Underhålla och förnya företagets lokaler, fordon och övrig utrustning.
 • Behandla och värdera alla kunder, oavsett storlek på arbete, på ett likvärdigt sätt.
 • Åtgärda eventuella reklamationer på ett för kunden bra och smidigt sätt.

Samarbetspartners

Vi samarbetar med en rad olika företag inom byggbranchen där vi tillsammans åtar oss att utföra hela koncept från projektering till en färdig produkt. Andra samarbetspartners är bl.a: • Elcenter i Söderköping har infört ett internt miljöledningssystem anpassat för verksamheten. Se intyget genom att klicka på bilden.

 • Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag.

 • Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

  Elcenter är ett företag med god kreditvärdighet.

 • ELRÄTT är ett samarbetsprojekt mellan Elektriska Installatörsorganistationen EIO och Sveriges Elgrossister SEG med syfte att informera om möjligheterna med modern elteknik.

 • Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall döden. Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-före-datum?

Du kan använda rotavdraget när du anlitar oss. Hör av dig så hjälper vi dig gärna!

Webbplatsen tillhör Elcenter i Söderköping AB och är producerad av Dartur Online.       Logga in